Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πίνακας ανάρτησης θέματος της 23ης/28-09-2015 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 24ης/28-09-2015 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.