Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 16ης /17-06-2015 Συνδερίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνάντηση εργασίας των Εταίρων Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Δράμας που αφορά το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).