Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 4η/01-02-2016.

Πίνακας θεμάτων της 01ης /20-01-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.