Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 12/04-07-2016.

Ευχαριστήριο προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας για Ξηροπόταμο.

Μήνυμα για τον Εορτασμό των Ελευθερίων 2016.