Αντικατάσταση της 13ης /01-08-2016 Πρόσκλησης Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 13/01-08-2016.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8η/29-07-2016.