ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ RESTART GREECE 27 & 28/11/2014 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

Πίνακα 21ης /17-11-2014 Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/20-11-2014.ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πρόγραμμα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Πρόσκληση

Πρόσκληση Ημερίδας Κτηματολογίου ΑΕ Πρόσκληση